Wyjaśnienia :


http://www.woodmizer.olsztyn.pl/1011/informacje1
http://www.woodmizer.olsztyn.pl/1011/informacje1

Cięcie na ostro

 

To cięcie stolarskie w celu wstępnego przygotownia materiału. W tego typu obróbce surowca nie obrzyna się pozyskanych w trakcie tarcia elementów tarcicy (brak drugiego wymiaru poprzecznego).

http://www.woodmizer.olsztyn.pl/1011/informacje1
http://www.woodmizer.olsztyn.pl/1011/informacje1

Cięcie do kantu

 

To cięcie gdzie zadano dwa wymiary poprzeczne. W większości przypadków jest to cięcie w celu uzyskania elementów konstrukcyjnych dla budownictwa. W tym rodzaju cięcia wszystkie elementy są obrzynane z dwóch stron do zadanych wymiarów a jedynie deski fladrowe (zewnętrzne) pozostają nieobrzynane.